مریم خواجه نوری

درباره من

دکتر مریم خواجه نوری
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی پتروشیمی و پلیمر @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتر مریم خواجه نوری تخصص و زمینه های پژوهشی فرآیندهای جداسازی فرآیندهای استخراج ترکیبات موثره گیاهان دارویی مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها فرآیندهای غشایی سنتز ترکیبات نانو (نانو کاتالیست ها و ...) و کاربرد آن در فرآیندهای مختلف       انتشارات: Google Scholar...

محقق گوگل

(1401/4/3)

استنادات

362

h-index

8

i10-index

8

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/4/5)

استنادات

126

مقالات

11

h-index

6

مؤلفین همکار

11

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380-1384

کارشناسی-گرایش پلیمر

صنعتی اصفهان

1384-1386

کارشناسی ارشد-گرایش جداسازی فرآیندها

سمنان

1386-1392

دکتری-ترمودینامیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

سمنان

تجارب

1396 تا کنون

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها

فرآیند جذب سطحی

استخراج و جداسازی ترکیبات دارویی گیاهی با ارزش

اولویت های پژوهشی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها

فرآیندهای استخراج گیاهان دارویی

فرآیندهای غشایی

تصفیه پساب ها

سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Solubility measurement and preparation of nanoparticles of ampicillin using subcritical water precipitation method
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Ultrasound-assisted extraction of Thymol from Zataria multiflora Boiss.: Optimization by response surface methodology and comparison with conventional Soxhlet extraction
Bulgarian Chemical Communications(2020)
9411139016, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Experimental measurement and correlation of solubility of β-carotene in pure and ethanol-modified subcritical water
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
­Prediction­of­ Trans-anethole­Extraction­ Yield­from­ Pimpinella Anisum ­Seeds­Using­ Artificial­Neural­Network
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2018)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
Modeling and simulating of heat transfer for three-layer skin using anexternal thermal pulse
Bulgarian Chemical Communications(2021)
رضا یعقوبی کریموی, مسعود خواجه نوری*, ^مریم خواجه نوری
جذب زیستی اورانیوم از محلول های آبی با استفاده از جاذب زیستی تفاله چای
بیست و هفتمین کنفرانس ملی هسته ای ایران(2021-03-01)
9712244004, زهرا شیری-یکتا, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر*
Review of modeling of Solubility and Heat absorption of CO2 in Amine solution
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(2021-02-23)
9811138004, ^مریم خواجه نوری*, دکتر علی تقی ذوقی
Evaluation of effective parameters on menthol extraction from Semnan native peppermint plant using Hydro-distillation method
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2021-02-16)
9611137001, ^مریم خواجه نوری*, ^بهمن زارع نژاد
بررسی مطالعات تجربی و مدلسازی گرمای جذب کربن دی اکسید در محلول های تکی و مخلوط های دوتایی آمینی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9811138004, ^مریم خواجه نوری*, علی تقی ذوقی
بررسی روش‌های حذف فلزات سنگین با تاکید بر روش جذب زیستی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9712244004, ^مریم خواجه نوری*, زهرا شیری-یکتا, فاضل ضحاکی فر
Isolation of Foeniculum Vulgare Essential Oils by Subcritical Water Extraction and Compared with Hydro Distillation
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611138015, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
Extraction of Essential Oils from Trachyspermum ammi Seeds via Hydro-distillation Method
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611137001, ^مریم خواجه نوری, ^بهمن زارع نژاد*
Review of effective parameters on bioabsorption of heavy metals
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9712244004, ^مریم خواجه نوری*, زهرا شیری یکتا, فاضل ضحاکی فر
مروری بر رویکردهای انتخاب تکنولوژی مناسب برای تصفیه فاضلاب صنعتی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^مریم خواجه نوری*
مروری بر منابع و راهکارهای تولید اتانول زیستی (بیواتانول)
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^مریم خواجه نوری*
Proposed methods for ultrafine particles formation using subcritical water extraction
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
9411135005, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
Investigated models for prediction of extraction of essential oils by subcritical water
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
مطالعه مروری بر جداسازی عناصر نادر خاکی با استفاده از روش تبادل یون
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2021-11-09)
9811138001, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر*, احمد غدیری
حذف فلزات سنگین کبالت و منگنز از پساب پتروشیمی
یازدهمین همایش ملی سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار(2022-01-27)
محمد سعدی, ^مریم خواجه نوری*
بررسی پارامترهای موثر در جذب زیستی فلزسنگین توسط برگ چنار از محلول آبی
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2021-11-09)
9712244004, زهرا شیری یکتا*, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر
Thermodynamic study of yttrium extraction from aqueous solution by ion exchange method
اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی علوم و فناوری هسته‌ای(2022-03-02)
9811138001, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر*, احمد غدیری
Separation of rare earth elements (REEs) from choghart ore leach liquor by precipitation method
اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی علوم و فناوری هسته‌ای(2021-03-02)
9811138001, فاضل ضحاکی فر*, ^مریم خواجه نوری, احمد غدیری
توليد نانو ذرات مواد دارويي كم محلول در آب با استفاده از آب مايع زير دماي بحراني
شارع محمدي هادي ، مقطع : دكتري
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگ از پساب آبي با استفاده از نانو ساختارچارچوب ايميدازولات زئوليتي
رضائي زهره(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند تخريب فوتو كاتاليستي تركيبات آلي با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي نانو ساختار زئوليتي اصلاح شده
هوشيار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب و جداسازي لانتانيوم و سريم از محلول هاي آبي با استفاده از رزين هاي آغشته با حلال استخراج كننده
ياراحمدي آزاده(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي استخراج تركيبات موثره گلرنگ بافناوري آب مايع زير دماي بحراني
برجي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر فشرده ميان گذر باند وسيع براي كاربردهاي زيستي
كريمي محمدي كيانا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر فشرده ميان گذر باند باريك براي كاربردهاي زيستي
آبيل غلامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر برسينتيك استخراج اسانس دارويي از گياهان خاص و تعيين مدل سينتيكي استخراج
آزادبخش مائده ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف آلاينده دارويي با استفاده از جارچوب فلز آلي UIO-66 و مطالعه سينتيكي آن
درويش نارنج بن عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش ارتباط كمي ساختار – ويژگي جهت توسعه مدلهاي توصيف كننده و پيشبيني كننده در جذب 2CO توسط آمينها
حسيني سيدرسول ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد برگ چنار و تفاله چاي به عنوان جاذب طبيعي براي تصفيه پساب واقعي
طاهري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تخريب پارا نيتروفنول به وسيله اكسيداسيون فنتون در راكتور بستر پر شده چرخان
قرباني اقبلاغي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي عناصرنادرخاكي ازمحلول فروشويي سنگ معدن چغارت با استفاده ازروش تبادل يوني
ايلدرابادي امين ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري تجربي و مدلسازي گرماي جذب كربن دي اكسيد در مخلوط آمين ها
دلاوري محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري تجربي و مدلسازي گرماي جذب كربن دي اكسيد در مخلوط آمين ها
دلاوري محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارآمدي اقتصادي وزيست محيطي محل دفع پسماندهاي شهري درسمنان
ذوالفقاري مسلم ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر متقابل عصاره زردچوبه و آب زير دماي بحراني در فرآيند استخراج
گزمه مطهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر حذف فلز سنگين كبالت از محلول هاي آبي با استفاده از پودر دولوميت اصلاح شده حرارتي
سعدي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت لايه هاي نازك نيكل با خواص سطحي و آبگريزي/آبدوستي قابل تنظيم به روش انباشت الكتروشيميايي براي تثبيت لانتانيدها و كاربردهاي جداسازي
توليد اسانس حاوي كوركومين از ريشه گياه زردچوبه با استفاده از سيستم تقطير آبي و پيش بيني سينتيك فرآيند با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي
سليمي باباميري پانيذ ، مقطع : كارشناسي ارشد
Review of effective parameters on bioabsorption of heavy metals
(0)
9712244004, ^مریم خواجه نوری*, زهرا شیری یکتا, فاضل ضحاکی فر
Isolation of Foeniculum Vulgare Essential Oils by Subcritical Water Extraction and Compared with Hydro Distillation
(0)
9611138015, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
Green Extraction in Separation Technology
Green Extraction in Separation Technology
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
(2021-11-10)
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
دانشگاه سمنان(2021-11-10)
مطالعات امکان سنجی تولید تفلون و پلی آمیدها از خانواده PA6
(2021-06-01 00:00:00)
بررسی پارامترهای موثر در استخراج اسانس به روش تقطیر با آب از گیاه رزماری(مجری اول)
(2019-09-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مقدمه ای بر مهندسی شیمی   (165 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : همه گرایش ها
جذب سطحی پیشرفته   (172 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
بیوتکنولوژی زیست محیطی   (442 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : محیط زیست
ریاضی مهندسی   (526 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
عملیات واحد یک   (771 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
m_khajenoori@semnan.ac.ir
02331532474

فرم تماس