مریم خواجه نوری

درباره من

دکتر مریم خواجه نوری
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی پتروشیمی و پلیمر @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتر مریم خواجه نوری تخصص و زمینه های پژوهشی فرآیندهای جداسازی فرآیندهای استخراج ترکیبات موثره گیاهان دارویی مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها کپچر کردن و ذخیره سازی کربن دی اکساید سنتز ترکیبات نانو (نانو کاتالیست ها و ...) و کاربرد آن در فرآیندهای مختلف       انتشارات: Google Scholar...

محقق گوگل

(1403/3/3)

استنادات

588

h-index

11

i10-index

11

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1403/3/7)

استنادات

282

مقالات

20

h-index

9

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380-1384

کارشناسی-گرایش پلیمر

صنعتی اصفهان

1384-1386

کارشناسی ارشد-گرایش جداسازی فرآیندها

سمنان

1386-1392

دکتری-ترمودینامیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

سمنان

تجارب

1396 تا کنون

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها

فرآیند جذب سطحی

استخراج و جداسازی ترکیبات دارویی گیاهی با ارزش

اولویت های پژوهشی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها

سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

فرآیندهای استخراج گیاهان دارویی

فرآیندهای غشایی

تصفیه پساب ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/02
­Prediction­of­ Trans-anethole­Extraction­ Yield­from­ Pimpinella Anisum ­Seeds­Using­ Artificial­Neural­Network
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2018)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
Experimental measurement and correlation of solubility of β-carotene in pure and ethanol-modified subcritical water
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Ultrasound-assisted extraction of Thymol from Zataria multiflora Boiss.: Optimization by response surface methodology and comparison with conventional Soxhlet extraction
Bulgarian Chemical Communications(2020)
9411139016, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Modeling and simulating of heat transfer for three-layer skin using anexternal thermal pulse
Bulgarian Chemical Communications(2021)
رضا یعقوبی کریموی, مسعود خواجه نوری*, ^مریم خواجه نوری
Solubility measurement and preparation of nanoparticles of ampicillin using subcritical water precipitation method
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Experimental study and modeling of letrozole (anticancer drug) solubility in subcritical water: Production of nanoparticles using subcritical water precipitation method
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY(2022)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Determination of amiodarone hydrochloride solubility in pure and ethanol-modified subcritical water: Experimental data and modeling
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2022)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Sensitive and selective simultaneous biosensing of nandrolone and testosterone as two anabolic steroids by a novel biosensor assisted by second-order calibration
STEROIDS(2023)
علیرضا جلالوند*, 9911138008, ^مریم خواجه نوری
Application of Plantain leaves as a bio-adsorbent for biosorption of U(VI) ions from wastewater
RADIOCHIMICA ACTA(2023)
9712244004, ^مریم خواجه نوری, زهرا شیری یکتا*, فاضل ضحاکی فر
Production of pharmaceutical micro and nano particles by subcritical water based technologies: A review
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Effect of temperature on curcumin solubility in a pressurized hot water solvent: Experimental and molecular dynamics simulation
International Communications in Heat and Mass Transfer(2023)
9811138018, ^مریم خواجه نوری*, یوسفی نسب
Equilibrium absorption of CO2 in aqueous solution of N-dimethylamino ethanol and 2-(ethylamino)ethanol, measuring and thermodynamic modeling
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2023)
9811138004, ^مریم خواجه نوری, علی تقی ذوقی*
Proposed Models for Subcritical Water Extraction of Essential Oils
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2009)
^مریم خواجه نوری
مطالعه جذب زیستی اورانیل از محلول آبی توسط تفاله چای به روش RSM
مجله علوم و فنون هسته ای(2024)
9712244004, ^مریم خواجه نوری, زهرا شیری یکتا*, فاضل ضحاکی فر
Investigated models for prediction of extraction of essential oils by subcritical water
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
Proposed methods for ultrafine particles formation using subcritical water extraction
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
9411135005, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
مروری بر منابع و راهکارهای تولید اتانول زیستی (بیواتانول)
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^مریم خواجه نوری*
مروری بر رویکردهای انتخاب تکنولوژی مناسب برای تصفیه فاضلاب صنعتی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^مریم خواجه نوری*
Extraction of Essential Oils from Trachyspermum ammi Seeds via Hydro-distillation Method
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611137001, ^مریم خواجه نوری, ^بهمن زارع نژاد*
Review of effective parameters on bioabsorption of heavy metals
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9712244004, ^مریم خواجه نوری*, زهرا شیری یکتا, فاضل ضحاکی فر
Isolation of Foeniculum Vulgare Essential Oils by Subcritical Water Extraction and Compared with Hydro Distillation
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611138015, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
بررسی مطالعات تجربی و مدلسازی گرمای جذب کربن دی اکسید در محلول های تکی و مخلوط های دوتایی آمینی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9811138004, ^مریم خواجه نوری*, علی تقی ذوقی
بررسی روش‌های حذف فلزات سنگین با تاکید بر روش جذب زیستی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9712244004, ^مریم خواجه نوری*, زهرا شیری-یکتا, فاضل ضحاکی فر
جذب زیستی اورانیوم از محلول های آبی با استفاده از جاذب زیستی تفاله چای
بیست و هفتمین کنفرانس ملی هسته ای ایران(2021-03-01)
9712244004, زهرا شیری-یکتا, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر*
Review of modeling of Solubility and Heat absorption of CO2 in Amine solution
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(2021-02-23)
9811138004, ^مریم خواجه نوری*, دکتر علی تقی ذوقی
Evaluation of effective parameters on menthol extraction from Semnan native peppermint plant using Hydro-distillation method
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2021-02-16)
9611137001, ^مریم خواجه نوری*, ^بهمن زارع نژاد
مطالعه مروری بر جداسازی عناصر نادر خاکی با استفاده از روش تبادل یون
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2021-11-09)
9811138001, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر, احمد غدیری
حذف فلزات سنگین کبالت و منگنز از پساب پتروشیمی
یازدهمین همایش ملی سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار(2022-01-27)
محمد سعدی, ^مریم خواجه نوری*
بررسی پارامترهای موثر در جذب زیستی فلزسنگین توسط برگ چنار از محلول آبی
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2021-11-09)
9712244004, زهرا شیری یکتا*, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر
Thermodynamic study of yttrium extraction from aqueous solution by ion exchange method
اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی علوم و فناوری هسته‌ای(2022-03-02)
9811138001, ^مریم خواجه نوری, فاضل ضحاکی فر*, احمد غدیری
Separation of rare earth elements (REEs) from choghart ore leach liquor by precipitation method
اولین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی علوم و فناوری هسته‌ای(2021-03-02)
9811138001, فاضل ضحاکی فر*, ^مریم خواجه نوری, احمد غدیری
مکانیک آماری و اهمیت شبیه سازی مولکولی در علوم و مهندسی
ششمین کنفرانس ملی تخصصی ترمودینامیک(2022-06-01)
9811138018, ^مریم خواجه نوری*
بررسی سینتیک استخراج اسانس زردچوبه در روش تقطیر آبی
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9811137006, ^بهمن زارع نژاد, ^مریم خواجه نوری*
Cathodic electrodeposition of superhydrophobic coatings based on Nickel carboxylates: effect of the carboxylic acid chain on surface morphology and composition
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022)(2022-12-13)
9911138015, حمیدرضا معظمی*, ^مریم خواجه نوری
Investigating the potential of natural and modified zeolites as adsorbents in removing colored pollutants from water
8th Zeolite Conference of Iranian Chemical Socioty 19 Sepember 2023/هشتمین کنفرانس ملی زئولیت(2023-09-19)
40011138011, ^مریم خواجه نوری*
Decontamination of Heavy Metal Ions from Water Sources Using dolomite Stone Adsorbent
8th Zeolite Conference of Iranian Chemical Socioty 19 Sepember 2023/ هشتمین کنفرانس ملی زئولیت(2023-09-19)
40011244003, ^مریم خواجه نوری*
Effect of temperature on solubility and thermal stability of Triamterene drug in subcritical water
the 29th Iranian Organic Chemistry Conference/بیست و نهمین کنفرانس ملی شیمی آلی ایران(2023-11-01)
^مریم خواجه نوری*, 9911137007, ^علی حقیقی اصل
Investigating the solubility of Curcumin in subcritical water as a green solvent
the 29th Iranian Organic Chemistry Conference/بیست و نهمین کنفرانس ملی شیمی آلی ایران(2023-11-01)
^مریم خواجه نوری*, 9911137021, ^علی حقیقی اصل
بررسي آزمايشگاهي حذف كروم شش ظرفيتي از آبهاي آلوده با استفاده از دولوميت خام و اصلاح شده حرارتي
خسروي شيما(تاریخ دفاع: 1402/08/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حلاليت داروي ديورتيك تريامترن در مخلوط آب زير دماي بحراني/اتانول و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي حلاليت
دلخاني مينا(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حلاليت كوركومين به روش استاتيك و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي حلاليت در آب زير دماي بحراني در دماهاي مختلف
سيمياري عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج اسانس حاوي كوركومين از ريشه گياه زردچوبه در يك سيستم تقطير آبي به كمك مدلسازي شبكه عصبي
سليمي باباميري پانيذ(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت لايه هاي نازك نيكل با خواص سطحي و آبگريزي/آبدوستي قابل تنظيم به روش انباشت الكتروشيميايي براي تثبيت لانتانيدها و كاربردهاي جداسازي
كياني سحر(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر حذف فلز سنگين كبالت از محلول هاي آبي با استفاده از پودر دولوميت اصلاح شده حرارتي
سعدي محمد(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه حلاليت عصاره زردچوبه در آب زير دماي بحراني به كمك شبيه سازي ديناميك ملكولي
گزمه مطهره(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارآمدي اقتصادي وزيست محيطي محل دفع پسماندهاي شهري درسمنان
ذوالفقاري مسلم(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري تجربي و مدلسازي گرماي جذب كربن دي اكسيد در مخلوط آمين ها
دلاوري محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري تجربي و مدلسازي گرماي جذب كربن دي اكسيد در مخلوط آمين ها
دلاوري محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي عناصرنادرخاكي ازمحلول فروشويي سنگ معدن چغارت با استفاده ازروش تبادل يوني
ايلدرابادي امين(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي انتقال جرم فرآيند جذب سطحي دي اكسيد كربن به صورت ناپيوسته روي جاذب نانوفيبري پرتو پيوند زده
ايمانيان زهرا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند جداسازي دي اكسيدكربن از گاز طبيعي در يك ستون جذب پر شده با استفاده از جاذب نانو فيبري پرتو پيوند زده
احمدي زاده تورزني علي(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تخريب پارا نيتروفنول به وسيله اكسيداسيون فنتون در راكتور بستر پر شده چرخان
قرباني اقبلاغي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد برگ چنار و تفاله چاي به عنوان جاذب طبيعي براي تصفيه پساب واقعي
طاهري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش ارتباط كمي ساختار – ويژگي جهت توسعه مدلهاي توصيف كننده و پيشبيني كننده در جذب 2CO توسط آمينها
حسيني سيدرسول(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف آلاينده دارويي با استفاده از جارچوب فلز آلي UIO-66 و مطالعه سينتيكي آن
درويش نارنج بن عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر فشرده ميان گذر باند باريك براي كاربردهاي زيستي
آبيل غلامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر فشرده ميان گذر باند وسيع براي كاربردهاي زيستي
كريمي محمدي كيانا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي استخراج تركيبات موثره گلرنگ بافناوري آب مايع زير دماي بحراني
برجي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب و جداسازي لانتانيوم و سريم از محلول هاي آبي با استفاده از رزين هاي آغشته با حلال استخراج كننده
ياراحمدي آزاده(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند تخريب فوتو كاتاليستي تركيبات آلي با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي نانو ساختار زئوليتي اصلاح شده
هوشيار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگ از پساب آبي با استفاده از نانو ساختارچارچوب ايميدازولات زئوليتي
رضائي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات مواد دارويي كم محلول در آب با استفاده از آب مايع زير دماي بحراني
شارع محمدي هادي(تاریخ دفاع: 1401/07/17) ، مقطع : دكتري
Extraction of Curcumin and Essential Oil from Curcuma longa L. by Subcritical Water via Response Surface Methodology
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2016)
8312138004, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Optimization of subcritical water extraction of Pimpinella anisum seeds
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS(2015)
^مریم خواجه نوری, ^علی حقیقی اصل*, م.ه ایلکانی
بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت
فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا(2014)
^مریم خواجه نوری, ^علی حقیقی اصل
بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترانس-آنتول از دانه های انیسون
فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا(2013)
^مریم خواجه نوری, ^علی حقیقی اصل
subcritical water extraction of essential oils from trachyspermum ammi seeds
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS(2015)
^علی حقیقی اصل, م.ه ایلکانی, ^مریم خواجه نوری
Proposed Models for Subcritical Water Extraction of Essential Oils
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2009)
^مریم خواجه نوری, ^علی حقیقی اصل*, ^فرامرز هرمزی
Green Extraction in Separation Technology
Green Extraction in Separation Technology
مقدمه ای بر جذب سطحی: اصول، آنالیز و کاربردها
مقدمه ای بر جذب سطحی: اصول، آنالیز و کاربردها
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
دانشگاه سمنان(2021-11-10)
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
(2021-11-10)
مطالعات امکان سنجی تولید تفلون و پلی آمیدها از خانواده PA6
(2021-06-01 00:00:00)
بررسی پارامترهای موثر در استخراج اسانس به روش تقطیر با آب از گیاه رزماری(مجری اول)
(2019-09-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
میان ترم2 انتقال جرم   (5 بار دانلود)
میان ترم ریاضی مهندسی4022   (53 بار دانلود)
میان ترم انتقال جرم 4022   (45 بار دانلود)
میان ترم جذب سطحی پیشرفته   (66 بار دانلود)
میان ترم ریاضی مهندسی 4021   (93 بار دانلود)
میان ترم عملیات واحد1   (147 بار دانلود)
میانترم بیوتکنولوژی زیست محیطی   (124 بار دانلود)
میانترم انتقال جرم1402   (245 بار دانلود)
میانترم نیمسال اول 1401 (نمره از بیست است)
میانترم ریاضی مهندسی 2-1400   (347 بار دانلود)
نمره زیست فناوری زیست محیطی99   (497 بار دانلود)
نمره مرحله اول زیست فناوری زیست محیطی99
section-1   (610 بار دانلود)
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   (564 بار دانلود)
کنکور کارشناسی ارشد   (828 بار دانلود)
ریاضی مهندسی-1   (598 بار دانلود)
Principle of Adsorption and Adsorption processes-Ruthven   (661 بار دانلود)
ADSORPTION ANALYSIS: EQUILIBRIA AND KINETICS Duong D. Do   (961 بار دانلود)
حل تمرین ریاضی مهندسی-بخش سری فوریه   (6039 بار دانلود)
تمرین ریاضی مهندسی-بخش سری فوریه   (654 بار دانلود)
کتاب بیوتکنولوژی زیست محیطی   (629 بار دانلود)
اسلایدهای درس مقدمه ای بر مهندسی شیمی   (1683 بار دانلود)
کتاب مقدمه ای بر مهندسی شیمی   (1083 بار دانلود)
نمرات میان ترم ریاضی مهندسی ارشد-98   (604 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مقدمه ای بر مهندسی شیمی   (385 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : همه گرایش ها
جذب سطحی پیشرفته   (398 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
بیوتکنولوژی زیست محیطی   (686 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : محیط زیست
ریاضی مهندسی   (787 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
عملیات واحد یک   (1018 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
m_khajenoori@semnan.ac.ir
02331532474

فرم تماس